ปก

บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด มอบแอลกอฮอล์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ

จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในจุดนี้…

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ มูลค่า 145,000 บาท ให้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ โดยมี คุณธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19

09-

บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเอกสารรับรองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ Covid-19

ในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดอยู่ตอนนี้ ทางบริษัทฯ จึงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงาน และองค์กรปราศจาก Covid-19 นี้

มาตรการป้องกันโรคที่เราควรปฏิบัติ
– เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
– สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
– หมั่นล้างมือ ฉีดแอลกอฮอล์เป็นประจำ
– วัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ
– เมื่อถึงที่พักอาศัยควรรีบอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายทันที

พฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง
– ใช้ภาชนะร่วมกัน
– การเป่าเค้กวันเกิด
– รับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
– การพูดคุยกันโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย

ปก

บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิต-จำหน่ายแอลกอฮอล์

บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิต-จำหน่ายแอลกอฮอล์ Order ถล่มทลาย ผลิตสู้โควิดกันเลยทีเดียว
 
“Alcohol 1L ผลิตเองจากโรงงาน ได้มาตรฐานแน่นอน”
ปก

บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิต-จำหน่ายแอลกอฮอล์

เห็นเงียบๆ Order เพียบนะคะ บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิต-จำหน่าย Alcohol Spray 5L ผลิตจากโรงงาน ได้มาตรฐานแน่นอน
ปก

บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด มอบแอลกอฮอล์สำนักงานสรรพสามิต

         บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้มอบแอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 ml. จำนวน 24 ขวด และแอลกอฮอล์ สเปรย์ ขนาด 5,000 ml. จำนวน 24 แกลลอน ให้กับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 6 เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564